Video: Đáng sợ cảnh vòi rồng tiến thẳng vào thành phố ven biển - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL