Video: Điểm lại những pha đá 11m kiểu panenka thành bàn của những ngôi sao sân cỏ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL