Video: Đôi bạn cùng phòng Tuấn Anh, Xuân Trường trong ngày đầu ra mắt tuyển Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL