Video: Đứng cổ vũ cho con gái, bố không quên múa dẻo "nhắc bài" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL