Video: Giá điện tăng 7,5% từ ngày 16/3 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL