Video: Hơn 20 côn đồ hung hãn vung dao chém nhóm người đang ngồi nhậu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL