Video: Khô hạn, cháy rừng vì khai thác đất ngay rừng phòng hộ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL