Video: Kinh hãi cảnh "cuồng phong" bão số 9 cuốn bay mái tôn của trường học ở Quảng Ngãi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL