Video: Kinh ngạc với khả năng mở nắp chai hoàn hảo bằng nòng súng của xe tăng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL