Video: Màn song ca tuyệt đỉnh "Người đến từ Triều Châu" của Đan Trường và Diệp Trấn Đường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL