Video: Một hòn đảo bất ngờ 'mọc' giữa Biển Đỏ chỉ trong 4 ngày - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL