Video: Nam thanh niên lân la vào cửa hàng, trộm chim trong 10s - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL