Video: Người dân "gửi" rác lên đoàn tàu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL