Video: Người đàn ông tay không lôi rắn "khủng" từ xe máy ra ngoài gây kinh hãi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL