Video: Người đàn ông tay không túm đuôi rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4 mét - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL