Video: Người dân quỳ gối hát thánh ca khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy thu hút 15 triệu lượt xem - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL