Video: Người dân Syria nã đạn xối xả vào xe bọc thép của quân đội Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL