Video: Người phụ nữ bất ngờ giật tóc người phỏng vấn vì xin việc thất bại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL