Video: "Nổi da gà" vì pha "bỏ bóng đá người" kinh hoàng của Sầm Ngọc Đức - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL