Video: Núi lở kinh hoàng tại Sơn La, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy thoát thân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL