Video: Ông Đoàn Ngọc Hải nói gì khi lần thứ hai nộp đơn xin từ chức? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL