Video: Ông Donald Trump hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL