Video: Ông Putin tặng Tổng thống Ai Cập súng trường AK-47 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL