Video: Rắn độc bất ngờ rơi từ trần nhà xuống, suýt trúng chủ nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL