Video: Rắn hổ mang nặng 3kg, dài gần 3m bị tóm gọn ở TP. Hồ Chí Minh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL