Video: Saleh tung cú sút từ ngoài vùng cấm, bóng đi vọt xà khung thành của Bùi Tiến Dũng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL