Video: Sao Việt nhiệt tình hưởng ứng "vũ điệu rửa tay" của Quang Đăng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL