Video: Tên trộm trùm kín mít, đột nhập tiệm điện thoại như "phim" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL