Video: Thót tim người đàn ông say xỉn đi trên dây điện cao thế suốt 3 giờ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL