Video: Tiến hành hủy nổ quả bom 350 kg ở Nghệ An - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL