Video: Tôm hùm đất "lực sĩ" thoát ra khỏi chảo dầu nóng như diễn viên xiếc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL