Video: Tổng thống Trump "ngó lơ" cái bắt tay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL