Video: Trạm xăng bất ngờ phát nổ như bom khi xe bồn đang tiếp nhiên liệu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL