Video: Trộm cắp dùng gạch tấn công khách đi chùa giải vây cho đồng bọn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL