Video: Văn Hậu ở nhà tránh dịch giữa châu Âu vẫn không quên bắt trend "Hải, quay xe" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL