Video: Vào hiệu thuốc xin tiền không được, gã ăn xin "mặt quỷ" vung đĩa đánh người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL