Việt Hương - Anh Thư thân thiết trong buổi ghi hình Hội ngộ danh hài - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL