Việt Hương bị Đại Nghĩa kéo lê trên sân khấu vì sợ ma - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL