Việt Hương viết tâm thư xin lỗi về việc nói thô tục tại đám cưới ca sĩ Đình Bảo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL