Việt kiều Đức tố bị nhóm thanh niên đánh túi bụi tại quán karaoke - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL