Việt Nam có thêm ca nhiễm Covid-19 thứ 49, là du khách nước ngoài - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL