Việt Nam sẽ có thêm 2.000 máy thở điều trị Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL