Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu gần tuyệt đối - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL