VietinBank phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỷ ra công chúng đợt 2 năm 2019 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL