Vietjet Air từ chối chở người khuyết tật: Hành khách rơi nước mắt lên tiếng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL