Vietjet bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL