Vietjet ký các Hợp đồng, Thoả thuận trị giá 7,3 tỉ đô la Mỹ trong chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL