Vietjet thông tin về ảnh hưởng của bão Sơn Tinh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL