Vietnam Airlines làm gì với 30% cổ phần được tặng ở Pacific Airlines? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL