Vietnam Airlines trả lại tài sản giá trị lớn, khách để quên ở khoang thương gia - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL